מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס פסיקה

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

סמכות לקבוע הכנסה משירותי בניה לפי שווי השוק

חברה קבלנית ספקה לבעלי מניותיה שירותי בניה בתמורה שנופלת ממחיר השוק. נפסק שאין לפקיד השומה סמכות לקבוע את הכנסתה לפי מחיר השוק של שירותי הבניה, כל עוד ספריה לא נפסלו ולא נטען כי העסקה מלאכותית או בדויה. הערת המערכת: מדובר בפרצה בפקודת מס הכנסה שמעודדת התקשרות בהסכמי בניה עם גורמים קשורים.

 

העובדות

 1. בעל מגרש מכר חלק ממגרש לחברת בניה (המערערת) שהוא שותף בה.

 2. החברה התחייבה להקים בנין על המגרש, ולמסור למוכר ולבעל חלק אחר במגרש דירות כנגד תשלום עבור שירותי הבניה.

 

גדר המחלוקת

 1. המשיב טען כי בשל היחסים המיוחדים בין החברה לבין המזמינים המחיר המוסכם תמורת שירותי הבניה נופל ממחיר השוק, ולכן יש לקבוע את התמורה לפי שווי השוק.

 2. החברה טענה כי אין למשיב סמכות לקבוע את התמורה לפי שווי השוק של שירותי הבניה מאחר שספריה לא נפסלו, ולא נטען כי העסקה מלאכותית או בדויה.

 

פסק הדין של בית המשפט המחוזי (הערעור התקבל):

 1. ספרי המערערת לא נפסלו, ואין טענה שהתוצאה העסקית אינה סבירה.

 2. לכאורה רשאי נותן שירות לספק שירותים לא תמורה או בתמורה חלקית מכול טעם שיחפוץ, ואין רשויות המס רשאיות לחייבו בגין תמורה שיכול היה לגבות ולא גבה.

 3. לא נטען ולא הוכח שהעסקה בדויה, או כי שולמה לחברה תמורה נוספת שלא הוצהר עליה.

 4. הכנסת המערערת היא הכנסה פירותית, ואין הוראה בפקודה המעניקה למשיב סמכות להתעלם מהתמורה המוסכמת דוגמת סעיף 170 (צ.ל. סעיף 10) לחוק מע"מ או סעיף 85 לפקודה לעניין מכירת מלאי עסקי, או סעיף 88 לפקודה לעניין התמורה לצורך מס רווחי הון.

 

הערות העורך:

 1. מבחינת לשון החוק היבשה אין בפקודת מס הכנסה סעיף המסמיך את פקיד השומה לקבוע את התמורה בעד מתן שירותים לפי שווי השוק שלהם.

 2. פרצה דומה אינה קיימת במקרים של עסקת מכירה. כך, רשויות המס מוסמכות במפורש לקבוע את התמורה לפי שווי השוק במקרים של מכירת מלאי עסקי, מכירת נכס הוני או נכס מקרקעין לרבות ביצוע פעולה באיגוד.

 3. פרצה זו מעודדת הענקת שירותי בניה לגורמים קשורים במחיר נמוך על מנת להקטין את ההכנסה החייבת במס. במקרים רבים הצדדים מנצלים פרצה נוספת בדיני המס המאפשרת לאותם גורמים קשורים למכור דירה שנבנתה עבורם בפטור ממס שבח. עם זאת, עסקאות עם גורמים קשורים עשויות להיחשב בנסיבות מסוימות כעסקאות מלאכותיות כפי שנפסק בפסק דין אולשביצקי. (ראה תמצית פסק הדין במדור תמצית פסיקה חדשה בדף הבית).

 

עמ"ה 147/99 זילברמן פלומין בע"מ נ' פקיד שומה , באדיבות 

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©