מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס פסיקה

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

פטור לדירה אינו חל על מחסן שמהווה יחידה עצמאית

פטור במכירת דירה אינו חל גם על מחסן בשטח 53 מ"ר, שמצוי בקומת המרתף, מאחר שהמחסן רשום כתת חלקה נפרדת, יש לו כניסה עצמאית, חיבורים נפרדים לחשמל ומים, הוא אינו מתאים מגורים ולא שימש לאחסון חפצי דיירי הדירה.

 

העובדות:

 1. העוררים מכרו נכס שכלל דירת מגורים, מרתף ומחסן, וביקשו פטור עבור כל הנכס בגין מכירת דירת מגורים.

 2. המחסן היה רשום כתת חלקה נפרדת, הוא היה בקומת המרתף, הייתה לו כניסה נפרדת וחיבורים נפרדים למים וחשמל. המחסן הכיל שלושה חדרים קטנים וחדר שירותים בשטח 53 מ"ר, וגובהו נע בין 1.90- 2 מ'.

 

גדר המחלוקת:

 1. לטענת העוררים המחסן הינו חלק אינטגרלי מהדירה ועל כן הפטור בגין מכירת הדירה חל עליו.

 2. לגישת רשויות המס המחסן הינו יחידה נפרדת ועצמאית, שאינה יכולה לחסות תחת כנפי פטור שניתן למכירת הדירה.

 

החלטות הועדה: (הערר נדחה לעניין הפטור, והתקבל לעניין שומת המחסן).

 1. למונח "דירה" יש לייחס את המשמעות הרגילה בלשון בני אדם. דירה יכולה לכלול גם מחסן שצמוד לדירה ומשמש לאחסון מטלטליהם של דיירי הבית לפי העיקרון שהטפל הולך אחר העיקר.

 2. במקרה דנן המחסן לא הוצמד לדירה, אלא נרשם כתת חלקה נפרדת ועצמאית שלה חלק ברכוש המשותף. אין לראות במחסן כטפל ההולך אחרי דירת המגורים.

 3. המחסן לא שימש את דיירי הבית לאחסון מטלטליהם.

 4. המחסן אינו עונה גם על הגדרת "דירת מגורים מזכה". המחסן לא שימש למגורים עובר למכירתו, והוא אף אסור למגורים מבחינת ייעודו. המחסן אף אינו מיועד למגורים לפי טיבו לנוכח מצבו הפיזי.

 5. עדיפה שומת המחסן של השמאי מטעם העוררים, שהתבססה על שיטת ההשוואה. לעומת זאת, שומת רשויות המס הושתתה על הפחתת שווי הדירה מתוך התמורה ששולמה בעד כל הנכס.

 

הערות העורך:

 1. רישום המחסן כיחידה עצמאית מהווה נקודת מוצא, אך אינו מכריע לעניין סיווגו.

 2. המבחן הנכון הוא האם המחסן מבחינה פיזית מהווה יחידה עצמאית נפרדת או שמא הוא חלק אינטגרלי מהדירה.

 3. שיטחו הגדול יחסית של המחסן (53 מ"ר), מצבו הפיזי, הכניסה העצמאית אליו, והחיבורים הנפרדים למים וחשמל כל אלה תומכים במסקנה שהמחסן מהווה יחידה עצמאית ונפרדת מהדירה.

 4. אין נפקות לשאלה האם המחסן עונה על הגדרת "דירת מגורים מזכה" מאחר שהעוררים כלל לא ביקשו לקבל פטור בגין מכירת המחסן כיחידה עצמאית בנפרד מהדירה.

 

*עמ"ש 1117/00 דבורה כץ ואח' נ' מנהל מס שבח, באדיבות

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©