מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס עצות מעשיות- לעורכי דין

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

העצות והערות שלהלן נוגעות לחידושי החקיקה והפסיקה, וכן למקצת מן הטעויות היותר נפוצות בקרב חלק מעורכי דין כעולה מן הפסיקה ומהפרקטיקה.

מכירת דירה שהתקבלה במתנה בתום תקופת הצינון

במכירת דירה או חלק מדירה לעולם יש לבדוק האם המוכר קיבל אותה במתנה, או האם קיבל 50% ממחירה במתנה בתוך 3 שנים לפני רכישתה או סיום בנייתה. תקופת הצינון אינה מתחילה לפני שבניית הדירה הסתיימה.

העברת דירה לקרוב ששורפת פטור

העברת דירה או חלק מדירה במתנה לקרוב שאינו בן הזוג או ילדו של המעביר שורפת פטור של המעביר.

מתנה לאח שחייבת במס מכירה

העברה נכס במתנה בין אחים חייבת במס מכירה, זולת אם מועבר נכס שהמעביר קיבל במתנה או בירושה מהורה או מהורי הורה.

מתן אופציה אמיתית לרכישת דירת מגורים

מתן אופציה למכירת דירה שניתן לממשה רק בעת שהמוכר יהא זכאי לפטור ממס שבח הינו תכנון מס לגיטמי, אך טומן בחובו סיכונים. יש להקפיד שהקונה יקבל אופציה אמיתית מבחינה כלכלית, ולא יתקיימו בעסקה סממנים של עסקת מכר מראש.

סימון ברור במש"ח שמוגשת שומה עצמית

בהגשת שומה עצמית נדרש להקפיד למלא בטופס המש"ח את הסימון שמדובר בשומה עצמית על מנת שלא לאבד את ההטבות הטמונות בשומה עצמית.

בחירה ברורה של עילת פטור דירה ספציפית

בטופס מש"ח בעניין בקשת פטור לפי סעיף 49ב לחוק יש להקפיד לבחור את עילת הפטור הרצויה תוך ציון סעיף המשנה הנכון. עדיף לנצל את עילת הפטור של מכירה אחת בארבע שנים לפי סעיף קטן (1) ולא את עילת הפטור בגין דירה יחידה לפי סעיף קטן (2).

בקשה להשמיע טיעונים בע"פ בהשגה

בהשגה מומלץ בעקבות תיקון 41 לחוק לבקש במפורש להופיע ולטעון בעל פה בענין ההשגה.

קביעת הוראות לעניין היטל השבחה

בכול עסקה יש לברר מראש את דבר קיומו של חוב היטל השבחה קיים או צפוי, ולקבוע בחוזה הוראות ברורות לענין הנשיאה בנטל החוב.

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©