מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס הרפורמה במס

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס
עיקרי הרפורמה 
תכנון מס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 

 

עיקרי הרפורמה

מס שבח הריאלי ליחידים הופחת ל- 20%  ולחבר בני אדם המס הופחת ל- 25%, לגבי שבח ריאלי שנצבר מהיום הקובע. ההקלה אינה חלה על מלאי עסקי.

 

העלאת תקרת מס שבח במכירת נכסים שיום הרכישה שלהם עד 1960.

מס רכישה מחושב לפי שתי מדרגות: 3.5% ו- 5%. כאשר הדירה הנרכשת היא דירתו היחידה של הרוכש ניתן פטור חלקי.

מס המכירה בוטל.

הוצאות ריבית ריאליות הותרו בניכוי בחישוב מס שבח במכירת הנכס בכפוף לתנאים שונים.

איגודי מקרקעין. לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה.

 

פרויקט פינוי ובינוי ממשלתי זוכה להקלות במס שבח, במס רכישה ובמע"מ.

העברת מפעל לאזור מוטב נהנית מהקלות מס שונות.

חילוף זכויות במקרקעין פטור ממס בתנאים שונים.

מכירת אופציה במקרקעין חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה בלבד.  

בעסקאות קומבינציה  בתקופה הקובעת המוכר זכאי לדחיית יום המכירה למועד סיום הבניה או מכירת יתרת המקרקעין.

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©