מיסוי מקרקעין

תחום מיסוי המקרקעין נחשב לאחד התחומים המורכבים בעולם המשפט, ובשנים האחרונות חלו בו שינויים רבים בעיקר בכל הנוגע לאופן חישוב מס השבח במכירת מקרקעין ובפטורים וההקלות השונות הקיימים במכירות של נכסים מסוימים ובמקרים מיוחדים.

מסיבה זו, ייאמר כבר עתה כי ככל שהעיסקה מורכבת יותר או שהצדדים לה בעלי מאפיינים מיוחדים (למשל, עסקת מכר מקרקעין בין תאגידים או בין אדם פרטי לתאגיד), רצוי לפנות לעורך דין שלא מתמצא בדיני מקרקעין בלבד, אלא גם בקיא בדיני מיסוי מקרקעין, בחקיקה ובפסיקה העדכניות בתחום המס, אשר ידע לייצג את הלקוח בצורה מקצועית וחכמה אל מול רשויות המס ולהביא עבורו את הפתרון האופטימאלי למקרה גם מבחינת מיסוי.

עם זאת ננסה לתת במאמר זה סקירה כללית של מושגים מתחום מיסוי המקרקעין, על מנת להועיל הן בניתוח כדאיות עיסקה בשלבים המוקדמים שלה (טרום החוזה), והן בהבנת התהליכים תוך כדי העסקה.

חוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963, חל על כל אדם או תאגיד אשר מוכר וקונה מקרקעין בישראל, והוא נועד למסות מכירה של כל סוג מקרקעין בישראל כמו חנות, משרד, דירת מגורים, מחסן, מרתף, גג, מלון, מוסך, מגרש חקלאי או כל ייעוד אחר.

מס שבח מקרקעין

מס שבח מקרקעין הוא מס שמוטל על הרווח ההוני שנוצר כתוצאה ממכירת מקרקעין בישראל. על פי סעיף 6(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, "שבח" הוא הרווח, שנוצר מההפרש שבין "שווי המכירה" ב"יום המכירה" לבין "שווי הרכישה" ב"יום הרכישה", ב"מכירה" של "זכות במקרקעין". לכל המונחים הנכללים בהגדרה קיימות הגדרות נפרדות ומיוחדות בחוק.

שיעורי מס שבח

ביום 1.1.2018 נסתיימה תקופת המעבר שהחלה ביום 1.1.2014, בה חלו למעשה מספר הוראות מעבר שהשפיעו על המיסים לתשלום, כשבכל שנה ישנה הוראה אחרת / מעודכנת. בקצרה, נציין כי הוראות המעבר קבעו כי ניתן להחיל את שיעור המס החדש בגובה 25% תוך הגנה לינארית במכירת שתי דירות מזכות בלבד, כהגדרתן בחוק. החל מיום 1.1.2018, יחול שיעור המס החדש על מכירת דירות מגורים מזכות שנרכשו לפני יום המעבר, ללא מגבלות נוספות.

כדי לחשב את שיעור המס במכירת דירה רשות המיסוי מעמידה לרשות הגולשים מחשבון כדי להעריך את המס המשוער. במקביל לעסקה עצמה, צריך מוכר הנכס תוך 40 ימים מיום המכירה להצהיר על הנכס הנמכר, התמורה, הניכויים והתוספות לעניין מס שבח, סכום המס וחישובו, זכאות לפטור או הנחה במס שבח. המוכר צריך למלא ולהעביר לרשויות מיסוי מקרקעין דיווח וכן יש לצרף אסמכתאות ואישורים שמעידים על הוצאות ותשומות בגינן מבקש המוכר להכיר לו כהוצאה לצורך החישוב. על המוכר לשלם את המס שחושב על ידו בתוך 60 יום מיום ביצוע העסקה.

מיסוי מקרקעין על דירה מזכה
מכירת דירת מגורים

דוגמה לחישוב מס שבח במכירת דירה

לפי שיטת "חישוב מס שבח ליניארי חדש" שנכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2014, מחלקים את תקופת הבעלות של המוכר על דירתו לשניים: התקופה הראשונה היא מיום רכישת הדירה ועד ליום 1 בינואר 2014, עליה המוכר יהיה פטור מתשלום מס שבח. התקופה השנייה היא החל מיום 1 בינואר 2014 ואילך, עבורה ישלם המוכר מס שבח בשיעור של 25%.

ניקח לדוגמה מקרה בו אדם רכש דירה ביום 1 בינואר 1978 בסכום של מיליון ש"ח, והוא מוכר אותה ביום 1 בינואר 2018 בסכום של 3 מיליון ₪. לאותו אדם נוצר שבח בסך 2 מיליון ₪ במשך 40 שנה. אם נחלק 2 מיליון ב-40 שנה, נקבל שבח של 50 אלף שקל לכל שנה. לכן, בשיטת החישוב החדשה על השבח היחסי שהצטבר עד ל-1 בינואר 2014, המוכר לא יחויב בתשלום ובגין השבח שהצטבר מ-2014 ועד תחילת 2018 (ארבע שנים) הוא ישלם 25% מ-200 אלף שקל כלומר –50 אלף ש"ח.

מסלולי ההכנסות משכר דירה

מס רכישה

מס רכישה הינו מס שחל על כל אדם או תאגיד הרוכש דירה או כל זכות אחרת במקרקעין. מדרגות מס רכישה מתעדכנות אחת לשנה, בהתאם לתיקון בחוק. להלן מדרגות המס לעסקאות קניית דירה החל מיום 16/1/2018 ועד 15/1/2019:

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה יחידה לתושב ישראל:
– על חלק השווי שעד 1,664,520 ₪: 0%
– על חלק השווי שבין 1,664,520 ₪ – 1,974,335 ₪: 3.5%
– על חלק השווי שבין 1,974,335 ₪ – 5,093,535 ₪: 5%
– על חלק השווי שבין 5,093,535 ₪ – 16,978,450 ₪: 8%
– על חלק השווי שמעל 16,978,450 ₪: 10%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה):
– על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪: 8%
– על חלק השווי שמעל 5,095,570 ₪: 10%

מדרגות מס רכישה – עולה:
רוכש המוגדר כ"עולה", בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין, זכאי להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:
– על חלק השווי שעד 1,672,385 ₪: 0.5%
– על חלק השווי העולה על 1,672,385 ₪: 5%

מאמרים מובילים

חיסכון

חיסכון – הדבר הנכון לעשות עם הכסף שלנו

מדי חודש כשאנחנו מקבלים תלוש משכורת, אחרי שאנחנו מבצעים את ההוצאות השגרתיות, אלו שאנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיהן ולקיים שגרת חיים סדירה מבלי לבצע אותן, אנחנו נשארים עם סכום כסף מסוים, זמין ונגיש עבורנו בשביל לבצע פעולות שונות, כפי שאנחנו רוצים.

קרא עוד »
בקשה לתיקון שומה

בקשה לתיקון שומה

נישום שקיבל שומות לפיהן עליו לשלם סכומי מס, יוכל להגיש בקשה לתיקון השומה ולהפחית את סכום המס באופן משמעותי וזאת לאחר בחינת הטבות המס על

קרא עוד »
העברה מנאמן לנהנה

העברה מנאמן לנהנה

סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע כי מכירה של זכות במקרקעין ו/או באיגוד מקרקעין, מנאמן לנהנה, תהיה פטורה ממס שבח. במקביל, תקנה

קרא עוד »
דילוג לתוכן